Inschrijven nieuwsbrief
Er hangt een gezellige sfeer in de lucht

Zoek & Boek

Gedragsregels


Rust
 • U en wij houden niet van lawaai. Denkt u daar ook aan als u de radio of televisie aanzet (ook overdag). De nachtrust gaat in om 23.00 uur en eindigt om 07.00 uur. Tot 23.00 uur mag u achtergrondmuziek hebben bij een feestje of verjaardag      ( niet verder te horen dan 50 m van uw staanplaats vandaan). Om 01.00 uur moet het feestje of verjaardag zijn afgelopen en mag er geen geluidsoverlast worden gemaakt. Tussen 23.00 en 01.00 uur uiteraard ook geen overmatig geluidsoverlast.
 • Hierop zal uiteraard worden toegezien.
 • Tijdens de nachtrust is het niet toegestaan rond te hangen op het campingterrein.  De campingleiding stelt de ouders verantwoordelijk om hier op toe te zien.
 • Probeer zoveel mogelijk het groot onderhoud aan uw caravan en tuin buiten de vakanties uit te voeren.
 • Om de rust zoveel mogelijk op het park te bewaren is het niet toegestaan om zonder toestemming van de leiding met scooters, elektrische steppen, brom- of snorfietsen met draaiende motor op het campingterrein te rijden.
 Veiligheid
 • Wat te doen bij brand: Eerst brand melden 112
 • Adres bij calamiteiten: Allurepark De Lucht, Barneveldsestraat 49, 3927 CB Renswoude. 
 • Waarschuw receptiepersoneel (0342-412877) in geval van antwoordapparaat toets 1 en waarschuw ook de aanwezigen in de omgeving. Ga met aanwezigen indien nodig naar verzamelplaats bij de luchtkussen ter hoogte van de rotonde of  zaal van De Gasterij. Houd ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten. Probeer uitbreiding van de brand te voorkomen. Volg de aanwijzingen van het personeel van Allurepark de Lucht op.
 • Om een veiliger verblijf te hebben voor u en uw buren moet u zorgen dat uw elektriciteitsinstallatie voldoet aan normblad nen 1010 en keuringsvoorschriften k57 van kemu en/of bouwbesluit. Nieuwe en verkochte caravans dienen op deze normen worden gekeurd door een door Allurepark De Lucht goedgekeurd installatiebureau.
 • Nieuw geplaatste en op ons terrein verkochte caravans moeten aangesloten worden op het centraal propaangasnet. Aangesloten caravans dienen om de drie jaar te worden herkeurd. Bij wijziging van de installatie en bij verkoop van de caravans dient de installatie ook te worden herkeurd. Installatie wordt verzorgd door Allurepark De Lucht en de keuringen en herkeuringen worden uitgevoerd door een door Allurepark De Lucht goedgekeurd installatiebureau.• Tarieven zijn op de receptie opvraagbaar
 • Caravans, die niet zijn aangesloten op het centraalgasnet dienen te zijn gekeurd door een door Allurepark De Lucht goedgekeurd installatiebureau.
 • Gasslangen regelmatig controleren en elke twee jaar vernieuwen. Gasdrukregelaars regelmatig controleren en om de vijf jaar vervangen. De maximale inhoud van uw gasfles mag 45 liter zijn en er mogen niet meer dan twee gasflessen (vol of leeg) op een staanplaats bevinden. Het vullen van gasflessen met L.P.G. is uit den boze.
 • Olieleidingen regelmatig controleren op lekkage.
 • Uw olietank dient te zijn voorzien van een opvangbak. De olietank mag zich niet ondergronds bevinden. U bent en blijft verantwoordelijk voor eventuele schade die ontstaat door het niet naleven hiervan.
 • Het is niet toegestaan om een open vuur te maken of een vuurkorf te gebruiken.
 • Het gebruik van een hout- of pelletkachel voor verwarming van uw stacaravan of chalet is niet toegestaan.
 • U dient uw caravan voor wettelijke aansprakelijkheden te verzekeren. Hierbij denken wij aan o.a. gevolgschade bij uw buren bij brand en storm.
 • Personen onder de 18 jaar mogen niet alleen in een kampeermiddel overnachten zonder toestemming van de leiding.
 • Bij fysiek geweld van u of uw gasten behoudt de campingleiding het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 Afvalverwerking
 • Huisvuil in plastic zakken, papier en glas kunt u deponeren in de daarvoor bestemde ondergrondse containers bij de uitgang van ons park.
 • Gft-afval kunt u storten op de kiepkar.
 • In verband met milieuvoorschriften en hoge kosten nemen wij geen grof vuil meer aan. Grof vuil kunt u in Renswoude en Scherpenzeel bij afvalverwerkingsbedrijven storten. Eventueel is er op de receptie een aanhanger te huren. 
Netheid
 • Om ons park een ordelijk aanzicht te geven, hoort u uw plaats netjes te houden. Op de staanplaats is maar één kampeermiddel toegestaan. Uw plaats en de camping dienen niet gebruikt te worden voor stalling van auto’s, aanhangwagens, caravans enz. Ook dient u op tijd uw heg of struiken te snoeien en het terrein buiten uw hekje netjes te houden. Indien dit regelmatig wordt verzuimd behouden wij ons het recht voor om het contract op te zeggen.
 • Het aanbrengen van een schutting hoger als één meter en plaatsen van pergola, luifel of andere bouwsels zijn niet toegestaan.
 • Vooraf toestemming vragen bij de receptie is noodzakelijk. https://www.delucht.com/nl/ons-park-nieuwsbrieven-en-reglementen-bouwsels
 • Het is onder voorwaarden toegestaan om een bouwsel te plaatsen.  Voor de voorwaarden kijk op onze website
 • Bouwsels van steen of beton zijn in het geheel niet toegestaan.• Het plaatsen van schuurtjes is alleen toegestaan in overleg met de leiding. Het dakoppervlak mag niet groter zijn dan 10m2. Op een staanplaats mag maar één schuurtje/bouwwerk staan. Dierenverblijven, houten partytenten, prieeltjes etc worden aangemerkt als schuur/bouwwerk. Deze bouwsels moeten minimaal 1 meter uit de scheiding staan.
 • Heeft u overlast van bomen dan kunt u hiervan melding doen bij de receptie, dan zullen wij in het najaar snoeien, als dit ons inziens noodzakelijk is. Bomen en struiken geplaatst door de gast of vorige gast worden alleen verwijderd tegen vergoeding.
 • Het plaatsen van een partytent is toegestaan. De afmeting van de partytent mag niet groter zijn dan 4 bij 4 meter. De partytent dient na het zomerseizoen (tussen 1 oktober tot 1 april) te zijn verwijderd.
 • Schade en kosten van het opruimen van kapotte partytenten zijn voor rekening van de gast.
 • Luifels en afdakjes zijn alleen toegestaan door ons erkende bedrijven en uiteraard uitsluitend in overleg met de leiding.
 • De afstand tussen de klinkerrand van de weg en de buitenzijde van de heg/hekwerk moet minimaal 1,75 meter zijn.
 Huisdieren
 • Uw huisdier mag bij ons op het park komen.
 • Uw huisdier mag geen overlast bezorgen aan de overige gasten.
 • U dient uw huisdier uit te laten op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Wij adviseren u dringend om zorg te dragen, dat uw huisdier zijn behoefte niet op de camping doet. Mocht dit toch gebeuren! Zorg er voor, dat u een schepje of zakje bij u heeft om dit op te ruimen.
 • Huisdieren, zowel honden als katten dienen te allen tijde aangelijnd te zijn met uitzondering van op uw afgebakende staanplaats.
 Tarieven en betalingen
 • Ons staanplaats tarief is exclusief water/ zuiveringsheffing, olie, gas, elektra, vastrecht gas, winterrecreatie, wifi  en toeristenbelasting.
 • Betaling van het staangeld en overige kosten inzake uw staanplaats dienen op 15 januari van het betreffende jaar in ons bezit te zijn.
 • U kunt bij vooruitbetaling gebruik maken van onze incassoregeling om maandelijks een bedrag van uw bank- of girorekening af te schrijven, zodat u op 15 januari niet het volledige bedrag ineens behoeft te betalen.
 • Het vastrecht voor het gas bedraagt € 70,00 per jaar en wordt met de staanplaatsnota gefactureerd.
 • De betaling van de energienota en overige facturen dient 14 dagen na ontvangst van de nota in ons bezit te zijn. Indien uw betaling niet op tijd binnen is brengen wij u rente en € 30,00 administratiekosten in rekening. Indien wij u een betalingsherinnering zenden zijn hier ook per keer € 10,00 administratiekosten aan verbonden. Om kosten te besparen betaal op tijd en vraag naar automatische incasso.
 Slagboom
 • Bestuurders van een motorvoertuig. U denkt toch wel aan de voetgangers, fietsers en spelende kinderen? Rij daarom stapvoets (5 km per uur) op het park en vermijd onnodig rijden. Hier volgt een kleine uitleg over het gebruik van de slagboom:
 • De slagboom kan geopend worden door een kaart.
 • Waarborg van de kaart is € 45,00
 • Als bij toeval de slagboom openstaat wanneer u aankomt of vertrekt, wilt u dan alsnog de kaart langs de lezer halen. Dit voorkomt het probleem van er niet meer in of uit kunnen.
 • De slagboom wordt niet opengedaan voor bezoekers van gasten en ook niet als iemand zijn kaart is vergeten.
 • U mag per dag 2 keer gebruik maken van de ingangsslagboom, doet u dit vaker dan wordt uw kaart geblokkeerd.
 • De uitgaande slagboom kunt u 24 uur per dag gebruiken, echter wanneer u dit doet tussen 23.00 uur en 07.00 uur wordt automatisch uw kaart geblokkeerd en heeft u geen toegang meer tot het park. De blokkade wordt opgeheven als u een gegronde reden heeft en dit bij de receptie komt melden.
 • Wanneer wordt uw kaart nog meer geblokkeerd:
 • Wanneer u niet stapvoets rijdt op het park.
 • Wanneer u met uw auto onnodig heen en weer rijdt op het park.
 • Wanneer u uw auto parkeert op de paden of lege huurkavels.
 • Wanneer u vuilnis met de auto naar de stortplaats brengt.
 Privezwembaden
 • Onder kinderzwembadjes wordt verstaan een opblaasbadje waarvan de rand ten hoogste 30 cm is.
 • Het plaatsen van een kinderzwembadje op een openbaar veld (een veld dat voor alle campinggasten toegankelijk is en dat niet behoort tot de feitelijk door de recreant gehuurde kampeerplaats), is niet toegestaan.
 • Het plaatsen van een kinderzwembadje op de kampeerplaats die door de recreant is gehuurd is toegestaan, mits daarbij een volwassene aanwezig is die toezicht houdt op een ieder die zich in of rondom het badje begeeft. Het moet de recreant duidelijk zijn dat hij/zij te allen tijde, voor iedereen die zich in of rondom het kinderzwembadje bevindt, verantwoordelijk is voor al datgene dat er in het zwembadje in zijn/haar bijzijn dan wel afwezigheid gebeurd.
 • ´s Avonds en ´s nachts en bij het verlaten van de kampeerplaats dient de recreant het water uit het zwembadje te verwijderen.
 • Zwembaden opblaasbaar, dan wel met een harde wand, waarvan de rand hoger is dan 30 cm zijn verboden!

 Afsluiting paden
 • In de periode 1 november tot 1 maart mag er niet met de auto op de paden worden gereden. Dit ter voorkoming van het kapot rijden van de paden.
  Caravan
 • Een caravan, zowel nieuw als gebruikt van buiten het park mag alleen worden aangeschaft in overleg met de leiding.
 • Verkoop van caravans ouder dan 20 jaar is niet toegestaan. De leiding van het park kan hierop een uitzondering maken voor caravans die in zeer goede staat van onderhoud verkeren.
 • Bij het verlaten van uw vaste staanplaats dient deze netjes, vlak en vrij van rommel te worden opgeleverd. De caravan mag niet op de staanplaats worden gesloopt. Indien u zelf zorgt voor de afvoer van de caravan dient bij het opzeggen van de overeenkomst een waarborg van € 500,- worden betaald.
Koop en Verkoop caravans
Voor de verkoper:
 • De verkoper dient bij de receptie te melden als hij zijn caravan wil verkopen, zodat wij de caravan kunnen bekijken of deze met behoud van staanplaats verkocht mag worden of niet. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht.
 • De plaats dient verzorgd te worden achtergelaten. De bouwsels, die niet aan het reglement en/of bestemmingsplan van de gemeente voldoen, moeten voor overdracht zijn verwijderd.
 • De nieuwe eigenaar dient op de hoogte te zijn van de Recron-voorwaarden en de gedragsregels.
 • De aspirant-koper dient minimaal 7 dagen voor de overdracht een kennismakingsgesprek (op afspraak) te hebben gevoerd op de receptie. Hij levert tevens het overdrachtformulier in.
 • Wij behouden ons het recht voor om een aspirant-koper te weigeren.
 • De overdracht vindt plaats na voldoening van de openstaande facturen en administratiekosten ad. € 75,00.
Voor de koper:
 • U dient op de hoogte te zijn van de Recron-voorwaarden en de gedragsregels van Allurepark de Lucht.
 • De koper mag de caravan alleen gebruiken als kampeermiddel. Permanente bewoning is ten strengste verboden.
 • In de maanden oktober tot en met maart mag erin de caravan per week maximaal 2 nachten worden overnacht (met uitzondering van vakanties en met toestemming van de leiding).
 • Winterrecreatie worden onder voorwaarden toegestaan. Hiervoor is een aanvullende overeenkomst nodig.
 • De verkoper is door ons op de hoogte gesteld van veranderingen van zijn staanplaats. Deze moeten voor de overdracht zijn uitgevoerd.
 • Als u besluit om een caravan te kopen, dient u er rekening mee te houden, dat bij toekomstige verkoop altijd toestemming van de leiding noodzakelijk is.
 • Wij adviseren de koper om voordat u de caravan koopt zich zoveel mogelijk te laten informeren op onze receptie.
 • De aspirant-koper dient voor overdracht een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.
 
Renswoude, oktober 2017
Deel deze pagina!